آبرسانی به اسکل آباد و گونک تا بهمن ماه اجرایی می شود

آبرسانی به اسکل آباد و گونک تا بهمن ماه اجرایی می شود

مدیر عامل آبفای سیستان و بلوچستان گفت: آبرسانی به اسکل آباد و گونک تا بهمن ماه اجرایی می شود علیرضا قاسمی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان ابراز داشت: به منظور بررسی خدمات آب و فاضلاب و روند اجرای طرح های آبرسانی شهرستان تفتان  به تفتان سفر شد که در