زنان نقشی مهم در کاهش تبعات بحران های گوناگون دارند/ضرورت بهره مندی از ظرفیت بانوان برای تقویت پدافند غیرعامل در سطح جامعه

زنان نقشی مهم در کاهش تبعات بحران های گوناگون دارند/ضرورت بهره مندی از ظرفیت بانوان برای تقویت پدافند غیرعامل در سطح جامعه

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان گفت: بهره مندی از ظرفیت بانوان برای تقویت پدافند غیرعامل در سطح جامعه ضرورت دارد. به گزارش پایگاه خبری سیستان و بلوچستان زهرا ابراهیمی در نشست با مدیرکل پدافند غیر عامل ضمن گرامیداشت هفته ی پدافند و قدر دانی از حضور مدیرکل پدافند و