اشاعه ورزش پهلوانی در بین جوانان ضرورت دارد/ ورزش پهلوانی وجه تمایز ورزشکاران ایرانی از سایر ورزشکاران

اشاعه ورزش پهلوانی در بین جوانان ضرورت دارد/ ورزش پهلوانی وجه تمایز ورزشکاران ایرانی از سایر ورزشکاران

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ورزش پهلوانی نه تنها سلامت جسمانی، بلکه ناظر بر سلامت روح و عاملی برای خودسازی و از خودگذشتگی است؛ بنابراین اشاعه و تبیین این ورزش در بین نسل جوان که مبتنی بر فرهنگ پهلوانی، ایثار و شهادت است، ضرورت دارد. به گزارش پایگاه خبری سیستان