حدود هفت هزار پرونده در شعب تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان رسیدگی شد

حدود هفت هزار پرونده در شعب تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان رسیدگی شد

مدیر کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود هفت هزار پرونده در شعب تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان رسیدگی و مختومه شد. حیدر میرزایی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان اظهار کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان از ابتدای سال تا کنون با