مشاهده پرنده کمیاب اسکوتر در سیستان وبلوچستان

مشاهده پرنده کمیاب اسکوتر در سیستان وبلوچستان

مدیر کل اداره حفاظت از محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: برای اولین بار پرنده اسکوتر در شهرستان زهک استان سیستان وبلوچستان مشاهده شد. وحیدپورمردان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: تیم پرنده نگری و سرشماری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زهک برای اولین بار پرنده اسکوتر بال