چابهار در تهیه طرح‌های راهبردی پیشگام است/ منطقه آزاد رامشار سیستان به زودی افتتاح می شود

چابهار در تهیه طرح‌های راهبردی پیشگام است/ منطقه آزاد رامشار سیستان به زودی افتتاح می شود

      مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با بیان اینکه چابهار در تهیه طرح‌های راهبردی پیشگام است گفت: چابهار پیشران توسعه اقتصادی کشور است. به گزارش پایگاه خبری سیستان و بلوچستان سعید محمد در شورای اداری منطقه آزاد چابهار که تا بامداد ادامه داشت اظهار کرد: مقام