حرمک؛ گزینه اضطراری جهت تأمین بخشی از کمبود آب شهر زاهدان

حرمک؛ گزینه اضطراری جهت تأمین بخشی از کمبود آب شهر زاهدان

  مدیرعامل آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: برای جبران بخشی از کمبود آب شرب شهر زاهدان این شرکت عملیات اجرایی تأمین آب اضطراری زاهدان را تحت عنوان آبرسانی از دشت حرمک با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد در دستور کار دارد. به گزارش پایگاه خبری سیستان و بلوچستان، گرمایش زمین، کاهش بارندگی و گستره