کشت پنبه در ۲۰۰هکتار از اراضی کشاورزی جنوب سیستان و بلوچستان آغاز شد

کشت پنبه در ۲۰۰هکتار از اراضی کشاورزی جنوب سیستان و بلوچستان آغاز شد

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان گفت: به همت کشاورزان استان کشت تابستانه پنبه در ٢٠٠ هکتار از اراضی کشاورزی سیستان و بلوچستان آغاز شد. امان اله طوقی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان عنوان کرد: زمان کشت تابستانه پنبه از نیمه دوم مرداد تا