آب و راه دو اولویت اصلی سیستان و بلوچستان/ ضعف استان در بخش صنایع بزرگ و حوزه صنعت گردشگری و صنایع دستی

آب و راه دو اولویت اصلی سیستان و بلوچستان/ ضعف استان در بخش صنایع بزرگ و حوزه صنعت گردشگری و صنایع دستی

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: برنامه‌ریزی جزو الزامات توسعه محسوب می‌شود و «روزمرّگی و تلاش بدون برنامه» عامل عقب‌ماندگی است. به گزارش پایگاه خبری سیستان و بلوچستان؛ حسین مدرس خیابانی به مناسبت یکم آبان ماه «روز ملی آمار و برنامه ریزی» با حضور در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با رئیس و کارشناسان این سازمان