مانور «پدافند غیرعامل» با هدف ارزیابی توان عملیاتی ارگان‌ها و واحدهای خدمات‌رسان در شرایط اضطراری، و تاب آوری تولید در زمان تهدید ، در «کارخانه سیمان سیستان»

مانور «پدافند غیرعامل» با هدف ارزیابی توان عملیاتی ارگان‌ها و واحدهای خدمات‌رسان در شرایط اضطراری، و تاب آوری تولید در زمان تهدید ، در «کارخانه سیمان سیستان»

با توجه به اهمیت هفته پدافند غیرعامل مانور «پدافند غیرعامل» با هدف ارزیابی توان عملیاتی ارگان‌ها و واحدهای خدمات‌رسان در شرایط اضطراری، و تاب آوری تولید در زمان تهدید ، در «کارخانه سیمان سیستان» برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری سیستان و بلوچستان، به مناسبت هفته پدافند غیر عامل و‌در مورخ ۱۲ آبان‌ماه ، با