۱۳ پروژه باز آفرینی شهری در زاهدان در حال اجراست
معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت:

۱۳ پروژه باز آفرینی شهری در زاهدان در حال اجراست

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: ۱۳ پروژه در سالجاری با اعتبار افزون بر ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در شهر زاهدان توسط این اداره کل در حال اجراست.