جلوگیری از اتلاف هشت میلیون کیلو وات ساعت انرژی برق با جمع آوری ماینر های غیر مجاز در سیستان و بلوچستان

جلوگیری از اتلاف هشت میلیون کیلو وات ساعت انرژی برق با جمع آوری ماینر های غیر مجاز در سیستان و بلوچستان

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان گفت: پرسنل این شرکت با کشف و جمع آوری ماینرهای غیر مجاز در این استان توانستند از اتلاف هشت میلیون و ۲۳۸ هزار کیلو وات ساعت برق جلوگیری کنند که این میزان معادل مصرف برق هزار و ۶۰۰ خانوار استان طی یک سال است.