۶۳ درصد از کودکان شهرستان سیب و سوران بر علیه بیماری سرخک واکسینه شده اند

 ۶۳ درصد از کودکان شهرستان سیب و سوران بر علیه بیماری سرخک واکسینه شده اند

رئیس مرکز بهداشت شهرستان سیب و سوران گفت:با توجه به اجرای طرح تکمیلی واکسیناسیون MMR جهت کودکان ۹ ماهه تا ۷ سال با تلاش همکاران زحمت کش بهورز و مراقب سلامت تعداد ۱۴هزار کودک در شهرستان بر علیه بیماری سرخک واکسینه شده اند. مهندس ایوب کرد تمینی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری