بیماری سل و بروسلوز تهدیدی برای سلامت انسان ها

بیماری سل و بروسلوز تهدیدی برای سلامت انسان ها

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سیستان و بلوچستان گفت: بیماری سل و بروسلوز علاوه بر ایجاد خسارت اقتصادی تهدیدی برای سلامت انسان ها به شمار می روند. ویدا معزی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان عنوان کرد: بیماری سل و بروسلوز یک بیماری موجود در دام هاست