تعاونی پزم مچان کنارک تعاونی برتر ملی شد

تعاونی پزم مچان کنارک تعاونی برتر ملی شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: شرکت تعاونی پزم مچان کنارک از استان سیستان و بلوچستان در شانزدهمین جشنواره ملی تعاونی های برتر بعنوان یکی از تعاونی های برتر کشور معرفی و از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد تقدیر قرار گرفت.   مهرداد جهاندیده در گفت و گو