افتتاح مرکز جوار کارگاهی مهارت آموزی در استان سیستان بلوچستان

افتتاح مرکز جوار کارگاهی مهارت آموزی در استان سیستان بلوچستان

    مرکز آموزش بین کارگاهی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان وبلوچستان در زاهدان افتتاح شد . به گزارش پایگاه خبری سیستان و بلوچستان ، عطف به تبادل تفاهم‌نامه همکاری آموزشی با رویکرد تأسیس مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین‌کارگاهی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان وبلوچستان و اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای