کارآفرینی نیروی محرک و سازنده اقتصادی و عامل پویایی اجتماعی است

کارآفرینی نیروی محرک و سازنده اقتصادی و عامل پویایی اجتماعی است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: امروز کلید واژه کارآفرینی در فرهنگ توسعه به عنوان راهکاری مهم در تحقق رشد اقتصادی مطرح است. مهرداد جهاندیده در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان ابراز داشت: توسعه فرهنگ کارآفرینی با انجام حمایت‌های لازم از کارآفرینان، ارائه آموزش‌های مورد نیاز