فرآیند انتقال اراضی واقع در حریم شهرهای سیستان و بلوچستان از منابع طبیعی به اداره کل راه و شهرسازی شتاب گرفته است

فرآیند انتقال اراضی واقع در حریم شهرهای سیستان و بلوچستان از منابع طبیعی به اداره کل راه و شهرسازی شتاب گرفته است

  مدیر کل راه وشهرسازی استان سیستان وبلوچستان گفت: فرآیند انتقال اراضی واقع در حریم شهرها از منابع طبیعی به اداره کل راه و شهرسازی استان شتاب گرفته است. عطاءاله اکبری  در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: به منظور جلوگیری از زمین خواری و مدیریت زمین اقدامات موثری