کارخانه استحصال مواد مخدر سیستان و بلوچستان اشتغال ۳۰۰ نفر را دربرخواهد داشت
برای اولین بار در سیستان و بلوچستان؛

کارخانه استحصال مواد مخدر سیستان و بلوچستان اشتغال ۳۰۰ نفر را دربرخواهد داشت

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به حجم بالای کشفیات مواد مخدر در سیستان و بلوچستان استحصال مواد مخدر در این استان می تواند اشتغالزایی ۳۰۰ نفر را دربرداشته باشد.