هزار و ۲۰۰ قلاده سگ صاحبدار در شمال استان واکسینه شدند

هزار و ۲۰۰ قلاده سگ صاحبدار در شمال استان واکسینه شدند

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی و مسئول پدافند غیر عامل اداره کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان گفت:به منظور جلوگیری از شیوع بیماری هاری در منطقه سیستان تعداد هزار و ۲۰۰ قلاده سگ صاحبدار در شمال استان واکسینه شدند. ویدا معزی با اشاره به برگزاری مانور پیشگیری از بیماری هاری در شهرستان