منطقه آزاد چابهار ظرفیت های بسیار خوبی در زمینه گردشگری دارد   | رئیس جامعه حرفه‌ای هتل داران ایران گفت : منطقه آزاد چابهار ظرفیت های بسیار خوبی در زمینه گردشگری دارد. به گزارش پایگاه خبری سیستان و بلوچستان “جمشیدحمزه زاده” که در گردهمایی هم اندیشی فعالین گردشگری چابهار سخن می گفت با اشاره به