شکارچیان متخلف، در دام محیط بانان/ روز جهانی کودک به رنگ محیط زیست
مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت:

شکارچیان متخلف، در دام محیط بانان/ روز جهانی کودک به رنگ محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: یگان حفاظت محیط زیست استان موفق به دستگیری تیم شکارچی متخلف در منطقه پاسگاه محیط بانی شهید صابرا... داد واقع در منطقه حفاظت شده شیله شد.