سند مالکیت برای افزون بر ۱۰۵ هکتار از اراضی ملی در شهرستان تفتان صادر شد

سند مالکیت برای افزون بر ۱۰۵ هکتار از اراضی ملی در شهرستان تفتان صادر شد

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان تفتان گفت: سند مالکیت برای افزون بر ۱۰۵ هکتار از اراضی این شهرستان در محدوده شهر نوک آباد به نام دولت صادر شده است. بهرام هاشمزهی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان ابراز کرد: این اقدام در تداوم نهضت مستند سازی اراضی دولتی در