زمین رایگان برای اقشار کم درآمد تامین می شود/ بهسازی سکونتگاههای غیررسمی در دستور کار قرار گرفت

زمین رایگان برای اقشار کم درآمد تامین می شود/ بهسازی سکونتگاههای غیررسمی در دستور کار قرار گرفت

وزیر راه و شهرسازی در سفر به زاهدان قول تامین زمین رایگان برای اقشار کم درآمد کشور را داد. وزیر راه و شهرسازی در سفر به زاهدان قول تامین زمین رایگان برای اقشار کم درآمد کشور را داد. به گزارش پایگاه خبری سیستان و بلوچستان، رستم‌ قاسمی به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و