تقویت بازار ‌فروش محصولات هنرمندان پارچه باف استان یکی از مهمترین اولویت های دفتر است

تقویت بازار ‌فروش محصولات هنرمندان پارچه باف استان یکی از مهمترین اولویت های دفتر است

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری گفت: تقویت بازار ‌فروش محصولات هنرمندان پارچه باف استان یکی از مهمترین اولویت های دفتر است.   به گزارش پایگاه خبری سیستان و بلوچستان زهرا ابراهیمی در بازدید از کارگاه پارچه بافی که توسط یکی از بانوان صنعتگر مدیریت می شود،اظهار داشت:یکی از مهم ترین *برنامه های