آخرین اخطار به گلخانه داران غیر فعال مجتمع سیادک زاهدان

آخرین اخطار به گلخانه داران غیر فعال مجتمع سیادک زاهدان

  سرپرست مدیریت امور اراضی استان سیستان و بلوچستان گفت : به استناد ماده واحده مصوبه ٢۵ مرداد ماه ١٣۶٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اراضی بایر غیر اعراضی، در صورتیکه زمین های تحت تملک اشخاص بیشتر از ۵ سال متوالی بدون دلیل موجه بلاکشت مانده یا بماند مشمول یکی از شقوق فروش،اجاره،یا مضارعه