تشکیل پرونده های تخلف جهت ۱۲ واحد نانوایی با مجموع ارزش ۳۴ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال

تشکیل پرونده های تخلف جهت ۱۲ واحد نانوایی با مجموع ارزش ۳۴ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال

رییس اداره صمت شهرستان زابل از تشکیل پرونده های تخلف جهت ۱۲ واحد نانوایی با مجموع ارزش ۳۴ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال خبر داد. رضا شهری زاد در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان از کسر ۱۱ تن سهمیه آرد جهت ۳ واحد نانوایی متخلف و اختصاص این میزان آرد