ردپای گرازها در خسارت شالیزارهای روستای زهک از توابع شهرستان نیکشهر

ردپای گرازها در خسارت شالیزارهای روستای زهک از توابع شهرستان نیکشهر

 رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نیکشهر گفت: گرازها در روستای زهک از توابع شهرستان نیکشهر به شالیزارهای برنج خسارت وارد کردند. هادی هاشمزهی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان ابراز کرد: بررسی های اولیه حکایت از ورود یک یا چند گراز به محدوده شالیزارهای روستای زهک از توابع شهرستان