شرکتهای تامین و توزیع گاز مایع در هر شرایطی موظف به تامین گاز مصرفی مردم استان هستند

شرکتهای تامین و توزیع گاز مایع در هر شرایطی موظف به تامین گاز مصرفی مردم استان هستند

      سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت:شرکتهای تامین و توزیع گاز مایع در هر شرایطی موظف به تامین گاز مصرفی مردم استان هستند و باید با برنامه ریزی نسبت به جذب صددرصدی سهمیه گاز اقدام نمایند. به گزارش پایگاه خبری سیستان و بلوچستان؛ جلسه بررسی وضعیت تامین گاز مایع به ریاست داوود