تحصیل ۶۰ هزار دانش آموز در ایرانشهر/ لزوم اختصاص کالای سهمیه ای و یارانه ای به مدارس
فرماندار ویژه ایرانشهر:

تحصیل ۶۰ هزار دانش آموز در ایرانشهر/ لزوم اختصاص کالای سهمیه ای و یارانه ای به مدارس

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ایرانشهر گفت: با توجه به افزایش هزینه ها و ناکافی بودن اعتبارات و سرانه ها در مدارس شبانه روزی، کمک به این گونه مدارس از کالاهای سهمیه ای و یارانه ای مورد تاکید است.