تعویق دریافت حق الزحمه اعضای شورای شهر زاهدان تا زمان پرداخت معوقات کارکنان و پاکبانان شهرداری

تعویق دریافت حق الزحمه اعضای شورای شهر زاهدان تا زمان پرداخت معوقات کارکنان و پاکبانان شهرداری

رییس کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر زاهدان گفت: در ششمین جلسه شورای شهر زاهدان اعضای شورای شهر تصمیم گرفتند تا زمانی که کارکنان و پاکبانان معوقات خود را دریافت نکرده اند از دریافت حق الزحمه خودداری کنند. عباس شیبک در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: اعضای شورای