سالیانه ۲۵۰ هزار تن خرما از نخلستان های سیستان و بلوچستان برداشت می شود

سالیانه ۲۵۰ هزار تن خرما از نخلستان های سیستان و بلوچستان برداشت می شود

مدیر کل جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: سالیانه ٢۵٠ هزا تن انواع خرمای تولیدی آن به بازار های کشور و خارج از کشور صادر می شود. محمد علی نیکبخت در گفت گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان بیان کرد: نخلستان های سیستان و بلوچستان از ظرفیت بسیار خوبی  برخوردار هستند به طوری که