چهار صندوق خرد ویژه زنان روستایی در فنوج فعالیت دارند

چهار صندوق خرد ویژه زنان روستایی در فنوج فعالیت دارند

مدیر کل جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: زنان روستایی شهرستان فنوج با ایجاد ۴ صندوق خرد به دنبال نقش آفرینی در اقتصاد خانواده هستند. محمد علی نیکبخت در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان عنوان کرد: دستان پرتوان زنان روستایی شهرستان فنوج به یاری اقتصاد خانوار شتافته اند. وی