وزارت نیرو خرید تضمینی ۱۰ میلیون متر مکعب آب ژرف برای سیستان را تضمین کرد

وزارت نیرو خرید تضمینی ۱۰ میلیون متر مکعب آب ژرف برای سیستان را تضمین کرد

مدیر عامل آبفای سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به تنش آبی موجود در شمال استان وزارت نیرو خرید تضمینی ۱۰ میلیون متر مکعب آب ژرف برای سیستان را تضمین کرد.   علیرضا قاسمی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان ابراز داشت: با توجه به وجود مخازن آبی چاه‌نیمه طی