۲۷ تن برنج غیر بهداشتی در یکی از فروشگاه های زنجیره ای در زاهدان جمع آوری شد

۲۷ تن برنج غیر بهداشتی در یکی از فروشگاه های زنجیره ای در زاهدان جمع آوری شد

معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صمت سیستان و بلوچستان گفت: با مشارکت مردم ۲۷ تن برنج غیر بهداشتی در یکی از فروشگاه های زنجیره ای در زاهدان جمع آوری شد. محمد قاسمی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان ابراز کرد: پس از دریافت گزارش مردمی در خصوص