۸۵ درصد از فوتیهای کرونایی هیچ دوزی از واکسن را دریافت نکرده

۸۵ درصد از فوتیهای کرونایی هیچ دوزی از واکسن را دریافت نکرده

فرماندار شهرستان خاش گفت: مستندات نشان می دهد که ۸۵ درصد از فوتیهای کرونایی هیچ دوزی از واکسن را دریافت نکرده و ۱۵ درصد باقیمانده فقط یکی از دو دوز واکسن را تلقیح نمودند.   صالحی، در بازدید از مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا به خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان گفت: بهبود کیفیت و ارتقاء