برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع لایه ازن/ تجهیز دبیرستان های کاردانش به رشته تحصیلی محیط بانی

برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع لایه ازن/ تجهیز دبیرستان های کاردانش به رشته تحصیلی محیط بانی

مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست گفت: سازمان حفاظت محیط زیست مسابقه نقاشی با موضوع لایه ازن برگزار می کند. وحید پورمردان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان ابراز کرد: سازمان حفاظت محیط زیست مسابقه نقاشی با موضوع لایه ازن در رده های سنی مختلف برگزار می کند. وی در