برنامه ملی هفته انتقال یافته های کشت بافت موز در سیستان وبلوچستان برگزار شد

برنامه ملی هفته انتقال یافته های کشت بافت موز در سیستان وبلوچستان برگزار شد

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان گفت: برنامه ملی هفته انتقال یافته های کشت بافت موز در سیستان وبلوچستان برگزار شد. بهزاد شهرکی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان ابراز داشت: با هدف آشنایی کارشناسان و بهره برداران بخش کشاورزی کشور با آخرین یافته ها ودستاورد