گیاه روغنی کاملینا برای اولین بار در شهرستان بمپور کشت شد

گیاه روغنی کاملینا برای اولین بار در شهرستان بمپور کشت شد

  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بمپور گفت: کشت گیاه روغنی کاملینا برای نخستین بار در این شهرستان بصورت آزمایشی و در سطح ۴ هکتار در اراضی تعاونی تولید امام خمینی کشت گردید. محمد اکرم هودیانی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان اظهار داشت :با توجه به ویژگیهای مهم کاملینا از

آغاز برداشت کنجد از زمین های کشاورزی بمپور/ ۱۲۰ هکتار از اراضی بمپور به کشت پیاز اختصاص یافت

آغاز برداشت کنجد از زمین های کشاورزی بمپور/ ۱۲۰ هکتار از اراضی بمپور به کشت پیاز اختصاص یافت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بمپور گفت: برداشت کنجد ٢٠٠ هکتار از زمین های کشاورزی بمپور آغاز شد. محمد اکرم هودیانی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان با اشاره به رشد ٣٠ درصدی سطح زیر کشت کنجد طی سال جاری گفت : در مرداد ماه امسال ٢٠٠ هکتار از اراضی زراعی