مدارس روستایی و عشایری، هنرستان ها و کلاس اولی ها آموزش ها را به صورت حضوری دریافت می کنند
مدیر اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان:

مدارس روستایی و عشایری، هنرستان ها و کلاس اولی ها آموزش ها را به صورت حضوری دریافت می کنند

مدیر اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش پرورش سیستان و بلوچستان گفت: فرآیند آغاز سال تحصیلی و آموزش‌های حضوری و مجازی در سایه رعایت دستورالعمل ها انجام خواهد گرفت.