گیاه روغنی کاملینا برای اولین بار در شهرستان بمپور کشت شد

گیاه روغنی کاملینا برای اولین بار در شهرستان بمپور کشت شد

  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بمپور گفت: کشت گیاه روغنی کاملینا برای نخستین بار در این شهرستان بصورت آزمایشی و در سطح ۴ هکتار در اراضی تعاونی تولید امام خمینی کشت گردید. محمد اکرم هودیانی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان اظهار داشت :با توجه به ویژگیهای مهم کاملینا از