۴ هزار و ۳۹۸ پایگاه آماده جمع اوری کمک های مردمی در جشن عاطفه های سیستان و بلوچستان هستند

۴ هزار و ۳۹۸ پایگاه آماده جمع اوری کمک های مردمی در جشن عاطفه های سیستان و بلوچستان هستند

مدیر سازمان دانش آموزی سیستان و بلوچستان عنوان کرد: به منظور جمع آوری کمک های مردمی در جشن عاطفه ها تعداد ۴هزار و ۳۹۸ پایگاه آماده برای این کار هستند. محمود همت در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در کنار آمادگی ۴ هزار و ۳۹۸ پایگاه برای جمع