مدیر نمایندگی وزارت امور خارجه در زاهدان با مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان دیدار وگفتگو کرد

مدیر نمایندگی وزارت امور خارجه در زاهدان با مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان دیدار وگفتگو کرد

  سید رحیم توسلی راد پیش از ظهر امروز با حسین مسگرانی در محل اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی سیستان وبلوچستان دیدار وگفتگو کرد. به گزارش پایگاه خبری سیستان وبلوچستان ،مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان گفت:در دیدار امروز مدیرنمایندگی وزارت امور خارجه در زاهدان پیرامون مراودات فرهنگی وهنری کشورهای همسایه استان بحث وبررسی انجام