بیش از ۱۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی استان سیستان و بلوچستان آماده آسفالت است

بیش از ۱۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی استان سیستان و بلوچستان آماده آسفالت است

مدیرکل دفتر ساخت و توسعه راه های فرعی و روستایی سازمان در سفر به استان سیستان و بلوچستان از آمادگی بیش از ۱۰۰ کیلومتر از راه های روستایی این استان برای اجرای عملیات آسفالت خبر داد.   علی خانقایی با اشاره به زیر سازی ۱۰۳ کیلومتر از راه‌های روستایی استان برای اجرای عملیات آسفالت در