ترویج فرهنگ مصرف مرغ کشتار روز بهداشتی در سیستان و بلوچستان ضرورت دارد

ترویج فرهنگ مصرف مرغ کشتار روز بهداشتی در سیستان و بلوچستان ضرورت دارد

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: این موضوع که مردم به دنبال مصرف مرغ زنده هستند قابل قبول نیست و مسئولین مربوطه می بایست برای ترویج فرهنگ مصرف مرغ کشتار روز بهداشتی در استان تلاش نمایند. به گزارش پایگاه خبری سیستان و بلوچستان استاندار سیستان و بلوچستان به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل دامپزشکی