روسای کمیسیون های شورای اسلامی شهر زاهدان  با رای اعضاء انتخاب شدند

روسای کمیسیون های شورای اسلامی شهر زاهدان با رای اعضاء انتخاب شدند

در دومین نشست شورای اسلامی شهر زاهدان، روسای کمیسیون های شورای اسلامی شهر زاهدان انتخاب شدند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان؛ در این نشست محمد رضا کوچکزایی با رای اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورا انتخاب و فاطمه راشکی به عنوان رئیس کمیسیون عمران