مسابقات اسکواش قهرمانی کشور در سطح مبتدیان با شناخت نفرات برتر به پایان رسید.

مسابقات اسکواش قهرمانی کشور در سطح مبتدیان با شناخت نفرات برتر به پایان رسید.

مسئول کمیته روابط عمومی هیات اسکواش سیستان و بلوچستان گفت: مسابقات اسکواش قهرمانی کشور در سطح مبتدیان با شناخت نفرات برتر به پایان رسید. مرتضی رضایی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان ابراز کرد: مسابقات اسکواش قهرمانی کشور در سطح مبتدیان که از ۲۸ تا ۳۰ شهریورماه در کورت سه