سکته مغزی عامل اصلی ناتوانی های حرکتی و شناختی و دومین عامل مرگ و میر در جهان است

سکته مغزی عامل اصلی ناتوانی های حرکتی و شناختی و دومین عامل مرگ و میر در جهان است

متخصص داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)  گفت: سکته مغزی عامل اصلی ناتوانی های حرکتی و شناختی و دومین عامل مرگ و میر در جهان است. دکتر ملیحه شهیدی پوراکبری، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: اکثر موارد سکته های مغزی مرتبط با ریسک فاکتورهای بالقوه قابل تعدیل از