گسترش مهارت با هم افزایی کارکنان محقق می شود

گسترش مهارت با هم افزایی کارکنان محقق می شود

معاون توسعه مدیریت منابع سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور اثر بخشی آموزش های مهارتی در رفع بیکاری را منوط به همدلی و هم افزایی همکاران در رده ها و هم افزایی با دستگاه های مربوطه عنوان کرد.   به گزارش پایگاه خبری سیستان و بلوچستان اولین جلسه شورای اداری در شهرستان زابل با حضور