یک هزارو ۸۵۹ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای سیستان و بلوچستان بازید فنی شدند

یک هزارو ۸۵۹ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای سیستان و بلوچستان بازید فنی شدند

  معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان گفت: کارشناسان اداره ایمنی و ترافیک این اداره کل به منظور ارتقای ایمنی جاده ای در هفت ماهه سال جاری در قالب ۱۱۴ مانور از یک هزار و ۸۵۹ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی تحت پوشش